Kotły EKO-plus

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Kotły EKO-plus > Jakie stosować paliwo

Jakie stosować paliwo

Paliwem podstawowym dla kotłów EKO-plus jest węgiel kamienny o sortymencie 32.1-GkII-26/09/8 wg PN-82/G-9700 1 Węgiel kamienny Sortymenty, PN-82/G-9700 2 Węgiel kamienny. Typy, PN-82/G-9700 3 Węgiel kamienny do celów energetycznych, czyli węgiel o granulacji 5-25 mm i kaloryczności 26 MJ/kg. Badania cieplne wykazały, że przy tym paliwie sprawność cieplna kotła wynosi nawet 88,3%. Jako paliwo zastępcze dopuszcza się pozostałe gatunki węgla o granulacji 5-25 mm i następujących parametrach:

 

Przy zastosowaniu paliwa o niższej kaloryczności należy się liczyć z obniżeniem wydajnościkotła i jego sprawności cieplnej w przybliżeniu proporcjonalnie do zmiany wartości opałowej węgla. Zabrania się stosowania węgla typów 33 i 34 (silnie koksujące) oraz koksu, antracytu, brykietów, węgla brunatnego i miału węglowego.