Kotły WAMET

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Kotły WAMET > Jakie stosować paliwo

Jakie stosować paliwo

Paliwem podstawowym dla kotłów WAMET jest węgiel kamienny o sortymencie 32.1-0-24/09/8 wg PN-82/G-9700 1 Węgiel kamienny Sortymenty, PN-82/G-9700 2 Węgiel kamienny. Typy, PN-82/G-9700 3 Węgiel kamienny do celów energetycznych, czyli węgiel o granulacji 25-50 mm. Badania cieplne wykazały, że przy tym paliwie sprawność cieplna kotła wynosi powyżej 80%. Jako paliwo zastępcze przewiduje się mieszankę w stosunku: 75% węgla 32.1-0-24/09/8 i do 25% węgla 32.-M121/15/8. Przy zastosowaniu paliwa o niższej kaloryczności należy się liczyć z obniżeniem wydajności kotła i jego sprawności cieplnej w przybliżeniu proporcjonalnie do zmiany wartości opałowej węgla.