Wymagania odnośnie kotłowni

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Wymagania odnośnie kotłowni > Wymagania ogólne

Wymagania ogólne

Pomieszczenie kotłowni w którym ustawiono kocioł powinno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania.

Kocioł na paliwa stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi. Zmiany dokonywane bezprawnie w mechanicznej, bądź elektrycznej konstrukcji kotła będą traktowane jako pogwałcenie gwarancji, czego konsekwencją będzie natychmiastowe jej wygaśnięcie.

System musi zostać zainstalowany według następujących wytycznych: