Kotły EKO-plus

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Kotły EKO-plus > Jak prawidłowo eksploatować kocioł

Jak prawidłowo eksploatować kocioł

Aby bezpiecznie użytkować zakupiony przez Państwa kocioł należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi
i postępować według zawartych w niej wytycznych.Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie następujących zasad:

Eksploatacja kotła węglowego wymaga okresowego dozoru związanego z czynnościami eksploatacyjnymi. Wymagane jest zwracanie szczególnej uwagi na pojawienie się w pomieszczeniu kotłowni nawet śladowych ilości spalin i czadu, zwłaszcza przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub awarii instalacji odprowadzania spalin, lub nawiewno-wyciągowej.

UWAGA !!!
Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V lub 380 V. Niepoprawne zainstalowanie lub niestosowanie się do zaleceń Producenta może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Pierwsze uruchomienie kotła powinien wykonać instalator posiadający aktualne uprawnienia serwisowe producenta.
Rozpalanie w kotle
Przed każdym rozpaleniem zimnego kotła należy upewnić się czy instalacja jest napełniona wodą, a w okresie zimowym sprawdzić czy woda nie zamarzła w elementach instalacji.

Aby rozpalić kocioł należy: