Praktyczne porady

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Kotły WAMET

Kotły WAMET

Opis sytuacji: Możliwa przyczyna i ewentualne zalecenia:
Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni Brak ciągu kominowego:
– należy sprawdzić czy otwarta jest przysłona kominowa,
– należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
– należy sprawdzić, czy do komina nie zostały podłączone inne urządzenia grzewcze,
– przy rozruchu kotła należy wygrzać komin.
Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:
– należy podwyższyć komin.
Zanieczyszczone kanały spalinowe:
– należy wyczyścić kanały spalinowe.
Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.
Z kotła następuje wyciek wody (“kocioł leje”) Kondensacja pary wodnej:
– należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.
Niewłaściwa instalacja kotła:
– należy sprawdzić czy termometr oraz zawory bezpieczeństwa i spustowy są dobrze dokręcone i uszczelnione.
Brak możliwości uzyskania wysokiej temperatury na kotle, mało intensywne spalanie Brak ciągu kominowego:
– należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
– należy sprawdzić czy otwarta jest przysłona kominowa.
Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:
– należy poprosić o pomoc wyspecjalizowany serwis.
Spalanie niskokalorycznego paliwa:
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce
Zanieczyszczone kanały spalinowe:
– należy wyczyścić kanały spalinowe.
Brak dopływu powietrza do kotłowni:
– należy zapewnić dopływ powietrza w ilości wymaganej do kontynuacji procesu spalania.
Spalanie niskokalorycznego paliwa:
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.
Niewłaściwa regulacja kotła:
– należy wyregulować nastawy parametrów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi miarkownika ciągu.
Osadzenie się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu Zbyt niska temperatura pracy kotła:
– należy podnieść temperaturę pracy kotła.
Niewłaściwe paliwo:
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce,
– do spalania należy stosować katalizator spalin (np. SADPAL lub KALNIT) w proporcji podanej przez producenta wybranego środka.
Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:
– należy wyczyścić wymiennik kotła.
Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku:
– należy sporządzić bilans energetyczny budynku i ewentualnie wykonać jego docieplenie.
Nadmierna temperatura kotła Sprawdzić nastawę miarkownika ciągu, nastawić żądaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody – uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.

Ewentualne usterki, drobne przecieki
może usunąć tylko uprawniony do spawania zakład !