Kotły WAMET

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Kotły WAMET > Jak prawidłowo eksploatować kocioł

Jak prawidłowo eksploatować kocioł

Bezpieczeństwo

Aby bezpiecznie użytkować zakupiony przez Państwa kocioł należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi
i postępować według zawartych w niej wytycznych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie następujących zasad:

Eksploatacja kotła węglowego wymaga okresowego dozoru związanego z czynnościami eksploatacyjnymi. Wymagane jest zwracanie szczególnej uwagi na pojawienie się w pomieszczeniu kotłowni nawet śladowych ilości spalin i czadu, zwłaszcza przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub awarii instalacji odprowadzania spalin, lub nawiewno-wyciągowej.

Przed uruchomieniem kotła, sposób jego podłączenia oraz spełnienie pozostałych warunków zawartych w niniejszej dokumentacji i obowiązujących normach odnośnie zabezpieczeń kotłowni i instalacji powinien sprawdzić instalator posiadający uprawnienia serwisowe producenta.

Rozpalanie w kotle.

Przed każdym rozpaleniem zimnego kotła należy upewnić się czy instalacja jest napełniona wodą, a w okresie zimowym sprawdzić czy woda nie zamarzła w elementach instalacji. Przed rozpaleniem należy całkowicie otworzyć drzwiczki popielnikowe i przepustnice spalin w czopuchu. Do rozpalania kotła wykorzystywać warstwowe ułożenie papieru, drewna i niewielkiej ilości węgla (około 2 łopatek). Nie należy używać cieczy łatwopalnych. Po uzyskaniu warstwy zapłonowej można kocioł zasilić dawką węgla, wyregulować przepustnicą spalin ciąg kominowy oraz wyregulować jakość spalania ustawieniem ilości doprowadzonego powietrza pierwotnego i nastawieniem przesłony powietrza wtórnego. Optycznym sygnałem złego spalania spowodowanego brakiem wystarczającej ilości powietrza jest zaczernienie spalin wychodzących z komina.

Palenie w kotle.

Podczas ciągłej eksploatacji węgiel należy dosypywać okresowo maksymalnie do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych, równocześnie odpopielając warstwę żaru na ruszcie. Spadek temperatury w kotle, przy słabym napowietrzeniu komory popielnikowej, wskazuje na duże zapopielenie warstwy żaru na ruszcie.

Każdorazowo otwieranie drzwiczek zasypowych musi być poprzedzone następującymi czynnościami:

Niedopuszczalne jest zbliżanie twarzy do drzwiczek zasypowych przy tych czynnościach !!!

Mimo tych czynności nie można wykluczyć wybicia spalin, jeżeli na warstwę żaru zasypuje się zapyloną warstwę węgla. Regulację wydajności kotła, temperatury czynnika grzewczego na wylocie, prowadzić można przez przymykanie lub otwieranie dopływu powietrza w drzwiczkach popielnikowych (czynność tę może również wykonywać mechaniczny miarkownik ciągu).

Wygaszanie kotła.

Po wypaleniu się węgla w kotle następuje samoczynne wygaszenie. Możliwe jest awaryjne wygaszenie przez wygarnięcie żaru z paleniska.

Zabrania się wygaszania kotła przez zalanie wodą żaru w palenisku !!!