Ogólne

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Ogólne > Dobieramy moc kotła

Dobieramy moc kotła

Podstawą doboru wielkości kotła do instalacji c.o. powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m z uwzględnieniem wymagań normy PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Orientacyjny wskaźnik dla budynków o średniej izolacji termicznej pozwalający dobrać wielkość mocy kotła do kubatury (lub powierzchni) ogrzewanych pomieszczeń można przyjąć w wysokości 45W/m , (lub 110W/m.

Tabela doboru mocy kotła
Podane parametry należy traktować jak orientacyjne.
Moc urządzeń grzewczych powinna być dobierana na podstawie bilansu cieplnego budynku sporządzonego przez uprawnione osoby.
Poniższe orientacyjne wartości nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń klientów, związanych z nieprawidłowo dobraną mocą cieplną kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku.

OBIEKT (przy założeniach: średnia wysokości pomieszczeń 2 500 mm, zasobnik c.w.u. 150 L, nowoczesna instalacja c.o. i c.w.u.)

Powierzchnia w m2 Budynek niedocieplony.
Tylko obieg c.o.
Budynek niedocieplony
Obiegi c.o. i c.w.u.
Budynek docieplony
Tylko obieg c.o.
Budynek docieplony
Obiegi c.o. i c.w.u.
50-60 8,4 kW 10,4 kW 6,6 kW 8,6 kW
60-70 9,8 kW 11,8 kW 7,7 kW 9,7 kW
70-80 11,2 kW 13,2 kW 8,8 kW 10,8 kW
80-90 12,6 kW 14,6 kW 9,9 kW 11,9 kW
90-100 14 kW 16 kW 11 kW 13 kW
100-120 16,8 kW 18,8 kW 13,2 kW 15,2 kW
120-140 19,6 kW 21,6 kW 15,4 kW 17,4 kW
140-160 22,4 kW 24,4 kW 17,6 kW 19,6 kW
160-180 25,2 kW 27,2 kW 19,8 kW 21,8 kW
180-200 28 kW 30 kW 22 kW 24 kW
200-220 30,8 kW 32,8 kW 24,2 kW 26,2 kW
220-240 33,6 kW 35,6 kW 26,4 kW 28,4 kW
240-260 36,4 kW 38,4 kW 28,6 kW 30,6 kW
260-280 39,2 kW 41,2 kW 30,8 kW 32,8 kW
280-300 42 kW 44 kW 33 kW 35 kW
300-350 49 kW 51 kW 38,5 kW 40,5 kW
350-400 56 kW 58 kW 44 kW 46 kW