Ogólne

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Ogólne > Zabezpieczamy kocioł przed korozją

Zabezpieczamy kocioł przed korozją

Najprostszym sposobem zabezpieczenia wymiennika kotła przed korozją powstającą w wyniku zbyt niskiej temperatury wody powracającej z instalacji do kotła jest zastosowanie zaworów trójdrożnych lub czterodrożnych. Zawory te mają również inne zalety, które wraz z ogólnym sposobem ich działania zostały opisane poniżej.

Ogólny opis zaworów trójdrożnych i czterodrożnych

Przez nazwę zawory mieszające należy rozumieć armaturę, zapewniającą regulację systemu centralnego ogrzewania realizowaną na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z zasilania źródła ciepła, oraz powrotu z instalacji grzewczej. Jest to najczęściej stosowana metoda z uwagi na dopasowanie parametrów czynnika grzewczego do potrzeb systemu grzewczego.

Zaletami takiego sposobu regulacji są przede wszystkim:

  • stały przepływ objętościowy czynnika grzewczego w całym układzie grzewczym;
  • równomierne obciążenie cieplne wszystkich odbiorników ciepła;
  • możliwość płynnej regulacji temperatury czynnika grzewczego;
  • zminimalizowanie różnic temperatur w źródle ciepła, pomiędzy zasilaniem i powrotem;
  • poprawienie jakości regulacji zaworów grzejnikowych wyposażonych w głowice termostatyczne;
  • jeżeli chodzi o zawory trójdrogowe, to istnieje możliwość wykorzystania ich jako armatury rozdzielającej w strefowych systemach cieplnych;
  • jeżeli chodzi o zawory czterodrogowe, to największą ich zaletą jest ochrona kotła przed niskotemperaturową korozją, poprzez podwyższenie (podmieszanie) temperatury powrotu;
  • następną zaletą zaworów czterodrożnych, jest możliwość podłączenia podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do obiegu kotłowego.

Zawory trójdrożne

Mieszacze trójdrożne są przeznaczone do systemów, gdzie nie ma konieczności ochrony przed korozją niskotemperaturową, zwłaszcza przydatne są do wszystkich rodzajów ogrzewań akumulacyjnych oraz do regulacji poszczególnych stref ogrzewania zasilanych ze wspólnego rozdzielacza, itp.

Funkcja mieszania (stały przepływ, regulowana temperatura)

Trójdrożne mieszacze są przeznaczone do regulacji mieszającej. Realizują tzw. regulację jakościową mieszając wodę zasilającą z powrotną. Stopień zmieszania jest płynnie regulowany przez element wykonawczy (regulator + napęd) w taki sposób aby woda zasilająca instalację grzewczą zawsze miała temperaturę odpowiadającą aktualnym warunkom technicznym. Mieszacze są przeznaczone przede wszystkim do regulacji oddzielnych stref grzewczych zasilanych z jednego rozdzielacza, do regulacji systemów akumulacji ciepła. Mogą być również stosowane do jednostrefowych układów grzewczych pod warunkiem, że źródło ciepła może być narażane na zjawisko korozji niskotemperaturowej.

Funkcja rozdziału (regulowany przepływ, stała temperatura)

Zawory trójdrożne mogą być również wykorzystywane jako armatura rozdzielająca. Określony sposób zamontowania zaworu mieszającego umożliwia całkowity przepływ medium grzewczego do jednego z odbiorników w zależności od potrzeb lub dostarczenie do dwóch odbiorników. Regulacja w takim przypadku będzie ilościowa (regulowany przepływ, stała temperatura). Ten sposób regulacji jest najczęściej stosowany do szybkiego przygotowania ciepłej wody.

Zawory czterodrożne

Funkcja mieszania

Polega na zasadzie mieszania ciepłej wody ze źródła ciepła oraz chłodniejszej wody zwrotnej z obiegu grzewczego w zależności od ustawienia regulacji zasuwy mieszacza. Funkcja ta umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego.

Funkcja ochrony kotła

Stosując czterodrożny mieszacz tworzymy oprócz grzewczego, również obwód kotłowy. Określone ilości wody doprowadzonej z kotła do mieszacza są mieszane z wodą zwrotną, której temperatura jest automatycznie zwiększana. Ustawienie zasuwy regulacyjnej określa stosunek zmieszania. Podczas zwiększania ilości wody kierowanej z kotła do systemu grzewczego zmniejsza się strumień wody kierowanej do obwodu kotła i odwrotnie. Ponieważ stosunek mieszania w obwodzie grzewczym i kotłowym jest proporcjonalny w całym układzie, stąd też w całym układzie zabezpieczony jest stały przepływ. Mieszacze czterodrożne poleca się stosować wszędzie tam, gdzie jest potrzeba utrzymywania wyższych temperatur w kotle. Osiągamy w ten sposób ochronę kotła przed korozją niskich temperatur, a także efektywne ogrzewanie wody użytkowej w zbiorniku, który jest podłączony do obiegu kotła.