Wymagania odnośnie kotłowni

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Wymagania odnośnie kotłowni > Lokalizacja kotła

Lokalizacja kotła

okalizacja kotła musi być zgodna z przepisami przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi normami, a w szczególności z normą PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

  • kocioł należy umieścić na niepalnym podłożu,
  • kocioł powinien być odizolowany od podłoża niepalną podkładką wystającą nie mniej niż 20 mm poza zewnętrzne wymiary kotła oraz 500 mm w przedniej części kotła,
  • jeśli kocioł znajduje się w piwnicy, postument na którym zostanie ustawiony musi wystawać co najmniej 50 mm nad poziom podłoża,
  • urządzenie musi stać w pozycji pionowej i powinno zostać wypoziomowane.

Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych:

  • podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia musi być zachowana co najmniej 200 mm odległość od materiałów średniopalnych C2,
  • podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia musi być zachowana co najmniej 400 mm odległość od materiałów łatwopalnych C3,
  • jeśli zapalność materiałów jest bardzo duża, odległości muszą zostać podwojone,
  • przed przednią częścią kotła należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą swobodne wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych.