Wymagania odnośnie kotłowni

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Wymagania odnośnie kotłowni > Podłączenie do komina

Podłączenie do komina

Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami normy PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

Odcinek odprowadzenia spalin z urządzenia do komina nazywamy czopuchem. Aby zmniejszyć opory przepływu spalin, odcinek ten powinien być prowadzony w linii prostej, a ewentualne zmiany kierunku wykonane były za pomocą łagodnych łuków.

Ze względu na temperaturę spalin, kotły mogą być podłączane do przewodów kominowych z cegły, z wyrównanymi spoinami wewnętrznymi.

Ważne jest aby sam przewód kominowy zaczynał się od poziomu podłogi kotłowni, spaliny wydostające się z kotła powinny mieć bowiem możliwość odbicia. Około 300 mm nad podłogą powinna znajdować się wyczystka ze szczelnym zamknięciem. Przekrój przewodu dymowego komina powinien być zbliżony do kwadratu lub koła, ze względu na mniejsze opory przepływu spalin. Przegrody z cegły między przewodem kominowym a murem nie powinny być cieńsze niż 120 mm.

Komin powinien być wyprowadzony ponad kalenicę dachu. Usytuowanie wylotu komina zależy od stopnia pochylenia dachu oraz stopnia jego palności.

Kominy przy dachach o kącie pochylenia połaci do 12o powinny wystawać poza kalenicę minimum 600 mm. Kominy przy dachu o kącie nachylenia połaci powyżej 12o powinny wystawać poza kalenicę w przypadku poszycia łatwo palnego minimum 600 mm, natomiast w przypadku poszycia niepalnego lub trudno palnego, wylot może znajdować się o 300 mm powyżej kalenicy.

Producent zaleca montaż regulatora ciągu kominowego, który w przypadku zbyt dużego podciśnienia w kominie otwiera się i zasysa powietrze wprost z kotłowni, a nie poprzez kocioł powodując niekontrolowany wzrost temperatury czynnika grzewczego. Regulator ten powinien być nastawiony na odpowiednią wartość podciśnienia, w zależności od mocy kotła.