Wymagania odnośnie kotłowni

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Wymagania odnośnie kotłowni > Podłączenie hydrauliczne

Podłączenie hydrauliczne

Zamontowana instalacja musi spełniać wymagania normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich króćców przy kotle.

Producent zaleca także montaż zaworu trójdrożnego dla zabezpieczenia kotła przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze.